Aktuelno

     O maratonu

     Staza - Sertifikati

     Kategorije

     Nagrade

     Prijava

     Prevoz i smještaj

     Uputstvo za takmičare

     Rekordi

     Fotografije

     Pobjednici

     Rezultati

     Sponzori

     Informacije

     Istorijat maratona

     Startna lista

     Statistika maratona

     Rezultati CG takmičara

     Arhiva vijesti

     Spisak volontera

POKROVITELJI

TEHNICKI ORGANIZATOR

 

KNOK

 


Podgorički maraton i Knok nude od sada nude svim učesnicima Podgoričkog maratona da pronađu smještaj preko servisa: Running.knok.com, a kojem se mogu i sami pridružiti, i time postatio dio specijalne KNOK grupe u okviru koje mogu naći i upoznati ljude kod kojih mogu odsjesti ili ih ugostiti u svojim domovima.

Ovaj servis je divna prilika, ne samo da se uštedi na troškovima smještaja, već i da se upoznaju drugi atletičari čime doživljavate potpuno novo iskustvo u sklopu Podgoričkog maratona, i omogućite sebi da upoznate nove ljude, njihovu kulturu i običaje. Ako se priključite servisu running.knok.com, moćićete da: 

·         Pronađete nekog ko može vas i vašeg partnera ugostiti dok budete u njihovom gradu, a kako biste vi mogli kasnije njima pružiti smještaj u periodu kada oni budu učestvovali na nekoj trci koja se održava blizu vašeg mjesta življenja.

·         Dogovoriti razmjenu domova sa ostalim atletičarima širom svijeta za konkretan vremenski period, i time podijeliti savjete i znanje sa drugima (zamjenu domova možete izvršiti u istom vremenu ili u različitim periodima godine, zavisno od toga kako se dogovorite sa vašim partnerima) 


Da se učlanite u grupu za učesnike maratona, prijavite se na www.Knok.com/running klikom na "Join now" dugme.

Vjerujemo da je ovo olična prilika za vas da upoznate takmičare iz svijeta i da iznađete pristupačniji način da učestvujete u trkama širom svijeta, ali i da uživate u njihovim različitostima.

Ako imate više pitanja o servisu, kontaktirajte KNOK ti na questions@knok.com, ili putem njihovog twiter naloga@knokrunning, oni će biti srećni da vam pomognu.
 
 
Copyright © 2010 tomn. All rights reserved.